Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré údaje osobní povahy budou použity pouze pro interní potřebu firmy a k přímé komunikaci se zákazníkem. Nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.