Vyhledávání

Reklamační řád

V případě reklamace obsahu zásilky z důvodu poškození během přepravy je zákazník toto povinen učinit u přepravní společnosti a na náš e-mail info@pilnikskleneny.cz neprodleně, nejpozději pak do tří dnů od převzetí zásilky. Po přijetí reklamace je nutno fakturou prokázat nákup zboží v internetovém obchodu. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
Vzor formuláře pro reklamaci z důvodů nesplnění jakosti při převzetí nebo vady výrobku naleznete zde.